Uniform donaties

 

Vanaf nu houden we u op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. de donaties voor het nieuwe Pasveer uniform via deze Uniformeter!
Hierin komen giften en opbrengsten van acties te staan.
Natuurlijk mag u ons altijd blij maken met een donatie!

 

Doneren kan via overboeking

NL93 INGB 000 444 1043,
t.n.v. Stichting Pasveerkorpsen
Leeuwarden.
Graag onder vermelding van Uniform Pasveerkorps.

 

Donaties

  • Nationaal Fonds Kinderhulp: €750