ANBI

RSIN nummer: 60.09.657

 

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden
Postbus 8045
8903 KA Leeuwarden

 

Doelstelling van de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden (SPL):
De SPL is een maatschappelijk georiënteerde stichting, die zich tot taak stelt kinderen in een veilige omgeving en op een hoog niveau muziek met elkaar te laten maken. Teamwerk en aandacht staan hierbij voorop.

 

Pasveer staat voor: “Gezamenlijk plezier beleven aan muzikale- en visuele innovaties door ze te veranderen in tradities.”
Pasveer werkt aan: “Een glimlach op het gezicht brengen bij mensen door het passievol overbrengen van onze talenten.”

 

Hoofdpunten Beleidsplan 2016/2018
Een meer jaren visie is nodig om beslissingen te kunnen nemen die over de lange termijn gevolgen voor de organisatie kunnen hebben. Met een dergelijke visie is het nemen van korte termijn beslissingen overigens niet te voorkomen. Echter, deze korte termijn besluiten dienen dan wel zo veel mogelijk genomen te worden binnen de visie 2016 / 2018. Hiermee wordt continuïteit bereikt en geborgd.

 

Een visie is nodig om:

  • alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden.
  • iedereen te laten weten welke koers een organisatie de komende jaren gaat varen cq vaart
  • een duidelijke structuur in het besturen van de organisatie te krijgen.
  • Iedereen te laten weten wat er van hem of haar verwacht wordt bij het functioneren binnen de Stichting

 

Binnen deze visie / beleidsplan worden alle onderdelen benoemd van de stichting benoemd. Dit geeft een beeld wat er allemaal speelt binnen een organisatie.

 

Het stuk zal ieder jaar, in januari / februari worden beoordeeld door het bestuur. Bekeken wordt welke punten zijn gerealiseerd en welke punten nog nader moeten worden beoordeeld of besproken. Daar waar nodig wordt het stuk aangepast waarbij rekening wordt gehouden met het voortschrijdend inzicht en in maart, tijdens de jaarvergadering, wordt een en ander dan besproken met de leden van de stichting. Het is dus een “levend” document dat inspeelt op de ontwikkelingen in de maatschappij en de rol die Pasveer daarin kan of hoort te spelen, volgens de visie van het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling
Bas Hut Voorzitter, PR&Communicatie
Johan van der Wal Vice voorzitter, controller
Ingrid van Dijk-Rijksschroeff Secretaris, Korpsmanagement
Floris Wapstra Boekingsmanager
Monique Wetting Acties & Fondsenwerving
Baukje Vis Opleidingen

 

Beloningsbeleid
Iedereen doet zijn onderdeel van de werkzaamheden als vrijwilliger, onbezoldigd.
Als enige groep binnen de Stichting belonen wij onze instructeurs, echter op basis van wettelijk vrijwilligersvergoeding.

 

Actueel verslag van onze activititeiten:
Deze zijn te vinden in onze agenda en verslagen, elders op deze site.

 

Jaarverslag SPL 2018 

Jaarverslag SPL 2019 

Jaarverslag SPL 2020