Donateurs

Steun ons! Wordt donateur!

 

Een actieve en vernieuwende club als Pasveer kan niet zonder externe steun!

Natuurlijk doen we zoveel mogelijk een beroep op mogelijk ondersteuning vanuit landelijke en plaatselijke overheid, maar ook de steun van onze donateurs is noodzakelijk om als korps aan de top te blijven!

 

Help ons dus en wordt donateur! U kunt kiezen voor een maandbedrag, een 1-malige donatie per jaar of een 1-malige gift.

 

Pasveer heeft een culturele ANBI-status, wat uw donatie natuurlijk extra interessant maakt voor uw eigen belastingaangifte.

“Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.”  

 

Wilt u donateur worden?
Vul dan het onderstaande antwoordformulier in en we maken het in orde. Voor vragen kunt u mailen naar info@pasveer.nl

 

Aanmelden donateurs
Steunt vanaf nu de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden met:
Maandelijks te incasseren bedrag van:

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO
Incassant: Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden Van Loonstraat 122, 8932 AV Leeuwarden, Nederland

Incassant-ID: NL66ZZZ410003570000Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden zal u per mail op de hoogte stellen van het te incasseren bedrag en de datum van afschrijving.AVG - Privacy
Door ondertekening geeft u tevens toestemming aan de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden om uw in dit document vermelde (persoons)gegevens in de leden- en financiële administratie te verwerken (conform regelgeving AVG) en om de in stichtingsverband gemaakte foto’s voor promotionele doeleinden te gebruiken. Voor onze privacy verklaring, kijk op www.pasveer.nl/contact/privacy-verklaring/